Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Giới thiệu

Chức năng và nhiệm vụ của Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Chức năng và nhiệm vụ của Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh là tổ chức Công đoàn cơ sở, trực thuộc Công đoàn khối DNTM Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn khối DNTM Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh và Đảng bộ...

Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh hiện có 35 tổ công đoàn trực thuộc. Trong số các đơn vị, một số đơn vị có số lượng công đoàn viên đông trên 30 người sẽ có thêm 01 tổ phó tổ công đoàn, hỗ trợ công việc theo sự phân công...

Cơ cấu tổ chức Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Cơ cấu tổ chức Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh gồm Ban thường vụ và 05 tiểu ban giúp việc cho Ban thường vụ bao gồm Ban chuyên môn, Ban tổ chức, Ban phong trào, Ban nữ công, Ban Tuyên giáo và truyền thông thực hiện các chức năng nhiệm...

Lịch sử hình thành và phát triển Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Lịch sử hình thành và phát triển Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của nhà trường. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn Công thương Việt Nam và Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn trường...