Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Tin tức hoạt động

Giới thiệu những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019

Giới thiệu những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019

Vào ngày 20/11/2019, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019. BLLĐ 2019 sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2021 và thay thế BLLĐ 2012, trong đó có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

Đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

Những chế độ bảo hiểm khi nghỉ ốm, nghỉ phép năm cần lưu ý

Những chế độ bảo hiểm khi nghỉ ốm, nghỉ phép năm cần lưu ý

Ốm đau, bệnh tật ảnh hưởng không ít tới công việc, thu nhập của người lao động. Để có thêm tiền khám, chữa bệnh, người lao động cần biết những chế độ có lợi hơn để chọn nghỉ phép năm hay nghỉ chế độ bảo hiểm.

Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ tăng theo lương cơ sở

Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ tăng theo lương cơ sở

Từ ngày 1/7/2020, lương cơ sở sẽ tăng lên 1.600.000 đồng/tháng, theo đó, các loại trợ cấp khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng tăng theo, điều này có tác động không nhỏ tới các khoản trợ cấp của người lao động.

Chính sách về lương thay đổi, mọi cán bộ, công chức viên chức và người lao động cần biết

Chính sách về lương thay đổi, mọi cán bộ, công chức viên chức và người lao động cần biết

Từ năm 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030: định kỳ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia; Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.