Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Biểu mẫu

Mẫu giấy đề nghị việc hiếu (dành cho tổ công đoàn)

Mẫu giấy đề nghị việc hiếu (dành cho tổ công đoàn)

Mẫu giấy đề nghị việc hiếu (dành cho tổ công đoàn)

Mẫu biên bản họp tổ công đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Mẫu biên bản họp tổ công đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Mẫu biên bản họp tổ công đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Mẫu biên bản họp tổ công đoàn nhận xét đoàn viên công đoàn, đề nghị kết nạp đảng

Mẫu biên bản họp tổ công đoàn nhận xét đoàn viên công đoàn, đề nghị kết nạp đảng

Mẫu biên bản họp tổ công đoàn nhận xét đoàn viên công đoàn, đề nghị kết nạp đảng

Cách soạn thảo văn bản hành chính “đúng chuẩn” theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP

Cách soạn thảo văn bản hành chính “đúng chuẩn” theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP

Cách soạn thảo văn bản hành chính “đúng chuẩn” theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP

Phân biệt bản sao y, sao lục và trích sao theo quy định mới từ 05/3/2020

Phân biệt bản sao y, sao lục và trích sao theo quy định mới từ 05/3/2020

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/3/2020. Một trong những nội dung đáng chú ý tại nghị định này là quy định về các hình thức bản sao văn bản hành chính.

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư (hiệu lực từ ngày 05/3/2020)

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư (hiệu lực từ ngày 05/3/2020)

Nghị định này quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư. Công tác văn thư được quy định tại Nghị định này bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan;...

1 2 > >>