Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Giới thiệu

Danh sách Tổ trưởng tổ Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2025

Danh sách Tổ trưởng tổ Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2025

BCH Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu các đồng chí tổ trưởng các Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn trường, nhiệm kỳ 2023-2025 như sau:

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Khóa XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Khóa XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Với khẩu hiệu “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, sáng ngày 24/3/2023, Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa...

Ban Thanh tra nhân dân trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 - 2023

Ban Thanh tra nhân dân trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 - 2023

Ngày 26 tháng 09 năm 2020, tại Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động năm 2020-2021, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã bầu lại Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2020-2023 gồm 03 thành viên: Ông Nguyễn Văn...

Chức năng và nhiệm vụ của Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Chức năng và nhiệm vụ của Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh là tổ chức Công đoàn cơ sở, trực thuộc Công đoàn khối DNTM Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn khối DNTM Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh và Đảng bộ...

1 2 > >>