Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Giới thiệu

Ban Thanh tra nhân dân trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 - 2023

Ban Thanh tra nhân dân trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 - 2023

Ngày 26 tháng 09 năm 2020, tại Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động năm 2020-2021, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã bầu lại Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2020-2023 gồm 03 thành viên: Ông Nguyễn Văn...

Chức năng và nhiệm vụ của Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Chức năng và nhiệm vụ của Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh là tổ chức Công đoàn cơ sở, trực thuộc Công đoàn khối DNTM Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn khối DNTM Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh và Đảng bộ...

Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh hiện có 35 tổ công đoàn trực thuộc. Trong số các đơn vị, một số đơn vị có số lượng công đoàn viên đông trên 30 người sẽ có thêm 01 tổ phó tổ công đoàn, hỗ trợ công việc theo sự phân công...

Cơ cấu tổ chức Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Cơ cấu tổ chức Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh gồm Ban thường vụ và 05 tiểu ban giúp việc cho Ban thường vụ bao gồm Ban chuyên môn, Ban tổ chức, Ban phong trào, Ban nữ công, Ban Tuyên giáo và truyền thông thực hiện các chức năng nhiệm...

1 2 > >>