Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Hội nghị trực tuyến triển khai và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XII

Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII gồm 11 chương và 35 Điều, tăng 1 chương, giảm 10 điều so với Điều lệ khóa XI. Điều lệ sửa chữa viết tắt "TLĐ" trong Huy hiệu thành chữ viết tắt...

Hướng dẫn chỉnh sửa nộp sáng kiến chương trình 1 triệu sáng kiến

Video clip đính kèm thông báo thực hiện Kế hoạch 12/KH-CĐK ngày 18/2/2022 của Công đoàn Khối về tổ chức thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng...

Hướng dẫn nộp sáng kiến chương trình 1 triệu sáng kiến

Công đoàn Trường thông báo triển khai Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” . Đề nghị các Thầy Cô Tổ trưởng/Tổ phó Tổ công đoàn triển...

Hình ảnh khóa hướng dẫn chế biến món ăn gia đình, chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2018

Ngày 16/10/2018, buổi lễ khai mạc “Khóa hướng dẫn chế biến món ăn gia đình năm 2018” được tổ chức trọng thể trong không khí cả nước tưng bừng với nhiều hoạt động được tổ chức nhằm chào mừng ngày Phụ...

1 2 > >>