Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Thời gian – địa điểm:
👉 Thời gian: 7h30 ngày 09/5/2021.
👉 Địa điểm: Hội trường C - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM
 
Thông tin diễn giả:
👉 Ông Huỳnh Thanh Vạn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty S Furniture Phó chủ tịch Hội đồng;
👉 Ông Hà Huy Cường – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nam Á;
👉 Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Giám đốc Công ty Dầu dừa Mêkong.
 
Thời gian và hình thức đăng ký:
👉 Kể từ ngày ra thông báo đến khi đủ số lượng
👉 Sinh viên đăng ký tham gia chương trình điền đầy đủ thông tin tại link: https://forms.gle/78vLytpjXEMQqN8VA