Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Thông báo

Kế hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường (09/9/1982 – 09/9/2022)

Kế hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường (09/9/1982 – 09/9/2022)

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường (09/9/1982 – 09/9/2022), cụ thể như sau:

Kết quả thi đấu Hội thao truyền thống công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM năm 2022

Kết quả thi đấu Hội thao truyền thống công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM năm 2022

Chiều 29/5/2022 tại nhà thi đấu Dạ Phi Cơ, công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM đã tổ chức lễ bế mạc hội thao truyền thống công đoàn trường năm 2022. Hội thao truyền thống công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM năm...

Thông báo triển khai thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” của Tổng Liên đoàn Việt Nam

Thông báo triển khai thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” của Tổng Liên đoàn Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch 12/KH-CĐK ngày 18/2/2022 của Công đoàn Khối về tổ chức thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” của Tổng Liên đoàn Việt Nam; Công đoàn Trường thông báo triển...

Thông báo về việc cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ công tác biên soạn Kỷ yếu 40 năm thành lập Trường

Thông báo về việc cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ công tác biên soạn Kỷ yếu 40 năm thành lập Trường

Căn cứ Kế hoạch số 578/KH-DCT ngày 09 tháng 11 năm 2021 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh; Nhà trường thông báo về việc cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ công tác biên soạn...

1 2 3 4 5 > >>