Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Công tác phòng, chống Covid-19

Công văn về việc điều chỉnh chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 kể từ ngày 11/10/2021

Công văn về việc điều chỉnh chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 kể từ ngày 11/10/2021

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố và để đảm bảo nguồn tài chính của Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP. HCM trong việc chi hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trong đợt bùng...

Thông báo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Từ 31/5/2021)

Thông báo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Từ 31/5/2021)

Nhằm góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đảm bảo sức khỏe cho viên chức, người lao động, sinh viên và học viên (VC, NLĐ, SV, HV), Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc tăng cường thực hiện các...

Thông báo về việc nghỉ học, hoãn thi tập trung và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc nghỉ học, hoãn thi tập trung và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc nghỉ học, hoãn thi tập trung và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

1 2 > >>