Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ ngày 31 tháng 1 năm 2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thi trực tuyến chủ đề “Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh – niềm tin của người lao động”, chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII công đoàn Thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (đính kèm Kế hoạch 03/KH-LĐLĐ).

Công đoàn Trường ĐH CNTP TP.HCM triển khai Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động Thành phố đến các Tổ Công đoàn thuộc, Công đoàn Trường đề nghị các Tổ Công đoàn trực thuộc vận động đoàn viên công đoàn người lao động tại đơn vị tích cực tham gia Hội thi, tạo sự lan tỏa và hưởng ứng tham gia tích cực của người lao động tìm hiểu về tổ chức công đoàn.

1/ Hình thức thi: Thí sinh làm bài trực tiếp trên hệ thống thi trực tuyến của Trang thông tin điện tử Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, đường dẫn:

https://www.congdoantphochiminh.org.vn/#/

Sau khi truy cập, thí sinh nhấp vào hình ảnh (banner) hội thi để được chuyển đến hệ thống thi trực tuyến. Tại đây, thí sinh tạo tài khoản của riêng mình với các thông tin được yêu cầu

2/ Thời gian thi: gồm 4 đợt

- Đợt 1: Từ 06g00, ngày 15/02/2023 đến 23g59 ngày 18/02/2023.

- Đợt 2: Từ 06g00 ngày 03/5/2023 đến 23g59 ngày 06/5/2023.

- Đợt 3: Từ 06g00 ngày 26/7/2023 đến 23g59 ngày 29/7/2023.

- Đợt 4: Từ 06g00 ngày 06/9/2023 đến 23g59 ngày 09/9/2023.

3/ Link thể lệ hội thi:

https://hoithicongdoantphcmniemtincuanguoilaodong.org.vn/blog/the-le-hoi-thi-2

4/ Link tài liệu tham khảo hội thi:

https://hoithicongdoantphcmniemtincuanguoilaodong.org.vn/blog/tai-lieu-tham-khao-3

Đề nghị các công đoàn cơ sở triển khai rộng rãi đến toàn thể đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia hội thi trực tuyến “Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh – niềm tin của người lao động” Đợt 01 bắt đầu lúc 06h00 ngày 15/02/2023 (Thứ Tư).

(*) Lưu ý:  Kết quả tham gia thi sẽ là 1 trong các tiêu chí đánh giá kết quả triển khai công tác công đoàn năm học 2022-2023.

>> PHỤ LỤC <<

PL 01. Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ

 

PL 02. Hướng dẫn thực hiện bằng hình ảnh

 

B1. Truy cập hệ thống thi trực tuyến của Trang thông tin điện tử Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (https://www.congdoantphochiminh.org.vn/#/) và nhấp vào hình ảnh (banner) hội thi để được chuyển đến hệ thống thi trực tuyến bên dưới. 

 

B2. Tại đây, thí sinh CLICK vào "THAM GIA THI"

 

B3. Tại đây, thí sinh tạo tài khoản của riêng mình với các thông tin được yêu cầu như hình trên (click "Cập nhật" sau khi khai báo đủ thông tin), trong đó:

  • Họ và tên; Ngày sinh CMND/CCCD; Số điện thoại;
  • Đối tượng: Click chọn "Đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn TP. HCM
  • Chọn đơn vị: Click chọn "Công đoàn ngành, sở, khối, tổng công ty và cấp trên trương đương"
  • Chọn đơn vị thành viên: Click chọn " Công đoàn Khối DN TM TW tại TP. HCM"
  • Nơi công tác: Đánh máy vào " Công đoàn trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM"

B4. Tham gia thi

B5. Click vào "đồng ý" để kết thúc bài thi hoặc "Hủy" để xem và chọn lại đáp án của các câu hỏi

(Mỗi đợt dự thi, thí sinh được thi 2 lần)