Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Thông báo

Kế hoạch công tác đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch Covid-19, năm học 2021-2022

Kế hoạch công tác đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch Covid-19, năm học 2021-2022

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch công tác đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch Covid-19, năm học 2021-2022 như sau

Thông báo số 40/TB-DCT về việc giảng dạy, học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022

Thông báo số 40/TB-DCT về việc giảng dạy, học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2021-2022; Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc giảng dạy, học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau:

Kế hoạch thăm và tặng quà Tết của Công đoàn Khối dành cho CĐV, NLĐ

Kế hoạch thăm và tặng quà Tết của Công đoàn Khối dành cho CĐV, NLĐ

Thực hiện kế hoạch thăm và tặng quà Tết của Công đoàn Khối dành cho CĐV, NLĐ, BCH Công đoàn kính gửi các Thầy Cô Kế hoạch của Công đoàn Khối và Danh sách đề xuất CĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn gửi về BCH Công đoàn trước ngày 11/01/2022

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 dành cho CĐV, NLĐ thuộc Trường

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 dành cho CĐV, NLĐ thuộc Trường

Thực hiện kế hoạch công tác của Nhà trường và của BCH Công đoàn Trường tháng 01 và 02 năm 2022, Thay mặt BCH Công đoàn Trường, xin kính gửi các Thầy Cô Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 dành cho CĐV, NLĐ thuộc...

1 2 3 4 5 > >>