Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Thông báo

Thông báo về việc hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư từ ngày 27/4/2021

Thông báo về việc hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư từ ngày 27/4/2021

Nhằm hỗ trợ kịp thời “Túi an sinh” của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đến CĐV-NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vượt qua khó khăn, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc hỗ trợ khẩn...

Thông báo về việc chăm lo cho nữ công đoàn viên, người lao động mang thai, mới sinh con bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đợt bùng phát lần thứ 4 ngày 27/4/2021

Thông báo về việc chăm lo cho nữ công đoàn viên, người lao động mang thai, mới sinh con bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đợt bùng phát lần thứ 4 ngày 27/4/2021

Nhằm chăm lo cho nữ công đoàn viên, người lao động mang thai, mới sinh con bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đợt bùng phát lần thứ 4, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo triển khai kế...

Thông báo về việc triển khai các quy định làm việc trong trạng thái bình thường mới, áp dụng đối với sinh viên và khách tới Trường liên hệ công việc từ ngày 04/10/2021

Thông báo về việc triển khai các quy định làm việc trong trạng thái bình thường mới, áp dụng đối với sinh viên và khách tới Trường liên hệ công việc từ ngày 04/10/2021

Từ ngày 04/10/2021, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai trở lại một số hoạt động trong trạng thái bình thường mới theo phương châm "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Để đạt...

Thông báo về việc cập nhật thông tin tiêm Vaccin ngừa Covid-19 (lần 2)

Thông báo về việc cập nhật thông tin tiêm Vaccin ngừa Covid-19 (lần 2)

Vừa qua, Nhà trường đã khảo sát tình hình tiêm chủng Vaccin ngừa Covid-19 cho sinh viên toàn trường. Tính đến ngày 19/9/2021 đã ghi nhận được thông tin của hơn 10.000 sinh viên thuộc diện chưa tiêm mũi nào (xem danh sách đính kèm tại phụ lục). Với...

Kế hoạch về việc hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Kế hoạch về việc hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Căn cứ công văn số 3808/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021; Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí...

<< < 1 2 3 4 5 > >>