Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Thông báo

Kế hoạch triển khai Hội thi trực tuyến "Công đoàn thành phố Hồ Chí MInh - niềm tin của người lao động"

Kế hoạch triển khai Hội thi trực tuyến "Công đoàn thành phố Hồ Chí MInh - niềm tin của người lao động"

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ ngày 31 tháng 1 năm 2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thi trực tuyến chủ đề “Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh – niềm tin của người lao động”...

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phảm TP. HCM nhiệm kỳ XII

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phảm TP. HCM nhiệm kỳ XII

Căn cứ hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phảm TP. HCM thông báo Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phảm TP. HCM nhiệm kỳ XII như sau

Thông báo về việc rà soát, bổ sung thông tin đổi thẻ và kết nạp đoàn viên công đoàn

Thông báo về việc rà soát, bổ sung thông tin đổi thẻ và kết nạp đoàn viên công đoàn

Nhằm thực hiện công tác quản lý đoàn viên công đoàn tại các cấp công đoàn Thành phố theo hệ thống quản lý chung của Tổng liên đoàn, bảo đảm quyền và lợi ích của đoàn viên công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn Trường thông báo đến các Tổ công đoàn triển...

Kế hoạch tổ chức hội thi "Gắn kết yêu thương" chào mừng ngày phụ nữ Việt nam 20/10/2022

Kế hoạch tổ chức hội thi "Gắn kết yêu thương" chào mừng ngày phụ nữ Việt nam 20/10/2022

Hướng tới chào mừng ngày phụ nữ Việt nam 20/10/2022, Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM triển khai kế hoạch tổ chức hội thi nấu ăn, chủ đề "Gắn kết yêu thương" như sau:

Thông báo về việc khen thưởng phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà năm 2022

Thông báo về việc khen thưởng phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà năm 2022

Thực hiện kế hoạch năm học, Công đoàn Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM triển khai khen thưởng phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà năm 2022 như sau:

<< < 1 2 3 4 5 > >>