Sáng ngày 25/12, tại Hội trường C, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) đã tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm học 2021-2022. Hội nghị có sự tham dự của Ban giám hiệu và gần 200 viên chức, người lao động HUFI.

Hội nghị có sự tham dự của Ban giám hiệu và gần 200 viên chức, người lao động HUFI.

Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động HUFI năm học 2021-2022 với các nội dung: Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021; Thông qua kế hoạch năm học 2021-2022; báo cáo công tác tài chính và kế hoạch tài chính của Nhà trường; Tổng hợp các ý kiến góp ý quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2021-2022; báo cáo của ban Thanh tra nhân dân.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Với chủ đề năm học 2021-2022 Thích ứng, linh hoạt, sáng tạo đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo, PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn nhấn mạnh: “Năm học 2021-2022, toàn ngành Giáo dục nói chung và HUFI nói riêng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn trường học, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo.”

Đại biểu tham dự Hội nghị

Trong một năm vừa qua, mặc dù tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, gây khá nhiều khó khăn cho Nhà trường, nhưng nhờ sự nỗ lực và cố gắng của Ban lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên toàn trường nên Trường đã hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được đề ra trong năm học 2020 - 2021. Nhiều hoạt động đã được chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, có kết quả tốt, góp phần nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động của Nhà trường trên tất cả các lĩnh vực. Những vấn đề tồn tại đã được thẳng thắn chỉ ra để Nhà trường có các giải pháp, giải quyết các tồn tại một cách phù hợp.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức, người lao động năm học 2021-2022 đã thành công tốt đẹp, 100% đại biểu đã thông qua nghị quyết của Hội nghị. Trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị, các đơn vị sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu để đạt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm học 2021-2022.

TT TS&TT