Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Tin tức hoạt động

Chỉ thị 1112/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023

Chỉ thị 1112/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023

Ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2022 - 2023 là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

Kết quả đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Kết quả đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Từ ngày 22/7 đến ngày 21/8/2022, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 và bầu ra cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ mới. Dưới đây là kết quả đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ...

Hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 23/8/2022, Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức quản lý của các đơn vị...

Ấn tượng Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (09/9/1982 – 09/9/2022)

Ấn tượng Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (09/9/1982 – 09/9/2022)

Hoà cùng không khí vui tươi, phấn khởi hướng về ngày kỷ niệm 40 năm thành lập trường, tối ngày 12,13,14/08/2022, tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã rộn vang lên những lời ca tiếng hát đến từ các cán bộ viên chức, người lao...

Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ Văn phòng 2, nhiệm kỳ 2022-2025

Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ Văn phòng 2, nhiệm kỳ 2022-2025

Chiều ngày 22/7, Chi bộ Văn phòng 2 – Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là Chi bộ được Đảng ủy Trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh...

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2022, giao lưu với Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh và Đảng bộ Trường Đại học Sao Đỏ

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2022, giao lưu với Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh và Đảng bộ Trường Đại học Sao Đỏ

Từ ngày 15 - 18/7/2022, Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2022 cho toàn thể cấp ủy các chi bộ trực thuộc. Cũng trong thời gian này, Đoàn công tác Trường Đại học Công...

<< < 3 4 5 6 7 > >>