Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Tổ công đoàn trực thuộc

Giới thiệu tổ công đoàn khoa Du lịch - Ẩm thực

Giới thiệu tổ công đoàn khoa Du lịch - Ẩm thực

Tổ công đoàn khoa Du Lịch và Ẩm Thực được thành lập từ hai tổ công đoàn khoa Dinh Dưỡng - Ẩm Thực và khoa Du Lịch với 39 công đoàn viên trong đó có 26 công đoàn viên nữ. Ngoài việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, phương châm của tổ công...

Giới thiệu Tổ công đoàn khoa Công nghệ Sinh học

Giới thiệu Tổ công đoàn khoa Công nghệ Sinh học

Tổ công đoàn khoa CNSH&KTMT hiện có 42 công đoàn viên trong đó có 25 công đoàn viên nữ. Là tổ chức công đoàn cơ sở nơi gắn bó mật thiết với công đoàn viên, người lao động

Giới thiệu Tổ Công đoàn Khoa Công nghệ Thực phẩm

Giới thiệu Tổ Công đoàn Khoa Công nghệ Thực phẩm

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp với sự...

Giới thiệu Tổ công đoàn Khoa Công nghệ Thông tin

Giới thiệu Tổ công đoàn Khoa Công nghệ Thông tin

Tổ Công Đoàn Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM là một tập thể công đoàn...

Giới thiệu Tổ công đoàn Phòng Kế hoạch Tài chính

Giới thiệu Tổ công đoàn Phòng Kế hoạch Tài chính

Tổ công đoàn Phòng Kế hoạch Tài chính trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM. Hiện có...

Giới thiệu Tổ công đoàn khoa Tài chính Kế toán

Giới thiệu Tổ công đoàn khoa Tài chính Kế toán

Tổ Công Đoàn Khoa Tài chính Kế toán – Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM là một tập thể năng động...

1 2 > >>