Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Văn bản mới

Công văn về việc điều chỉnh chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 kể từ ngày 11/10/2021

Công văn về việc điều chỉnh chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 kể từ ngày 11/10/2021

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố và để đảm bảo nguồn tài chính của Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP. HCM trong việc chi hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trong đợt bùng...

Quyết định số 905/QĐ-DCT về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng đối với viên chức, người lao động thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Quyết định số 905/QĐ-DCT về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng đối với viên chức, người lao động thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Quyết định số 905/QĐ-DCT về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng đối với viên chức, người lao động thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021)

Ngày 5/4, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021). Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn

Hướng dẫn số 03/HD-CĐK của Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền quý I năm 2021

Hướng dẫn số 03/HD-CĐK của Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền quý I năm 2021

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn công tác tuyên truyền quý I năm 2021 như sau:

Quyết định về việc thành lập câu lạc bộ cầu lông Hufi

Quyết định về việc thành lập câu lạc bộ cầu lông Hufi

Quyết định về việc thành lập câu lạc bộ cầu lông Hufi

1 2 3 4 > >>