Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Cán bộ công đoàn

Phát hành tài liệu chính sách đối với lao động nữ

Phát hành tài liệu chính sách đối với lao động nữ

Trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, năm 2021 cũng là năm đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt, đại dịch Covid 19 đã tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có...

Đăng ký lịch làm việc với Ban chấp hành Công đoàn Hufi

Đăng ký lịch làm việc với Ban chấp hành Công đoàn Hufi

Việc đăng ký lịch làm việc với Ban chấp hành Công đoàn Hufi được áp dụng trong trường hợp các cá nhân và đơn vị trong và ngoài trường có nhu cầu liên hệ công việc với Ban chấp hành công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Góp ý cải cách hành chính công tại Hufi

Góp ý cải cách hành chính công tại Hufi

Cải cách hành chính là quá trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu hoàn thiện một hay một số nội dung của nền hành chính nhà nước (thể chế, cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức…) nhằm xây dựng nền hành chính...

Báo cáo tình hình đời sống và dư luận xã hội của Tổ công đoàn

Báo cáo tình hình đời sống và dư luận xã hội của Tổ công đoàn

- Thực hiện Công văn số 1475/TLĐ ngày 29/9/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội trong CNVCLĐ, Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh triển khai việc thực hiện báo...

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021)

Ngày 5/4, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021). Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn

Hướng dẫn số 03/HD-CĐK của Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền quý I năm 2021

Hướng dẫn số 03/HD-CĐK của Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền quý I năm 2021

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn công tác tuyên truyền quý I năm 2021 như sau:

1 2 3 4 > >>