Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Dịch vụ công trực tuyến

Đăng ký lịch làm việc với Ban chấp hành Công đoàn Hufi

Đăng ký lịch làm việc với Ban chấp hành Công đoàn Hufi

Việc đăng ký lịch làm việc với Ban chấp hành Công đoàn Hufi được áp dụng trong trường hợp các cá nhân và đơn vị trong và ngoài trường có nhu cầu liên hệ công việc với Ban chấp hành công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Góp ý cải cách hành chính công tại Hufi

Góp ý cải cách hành chính công tại Hufi

Cải cách hành chính là quá trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu hoàn thiện một hay một số nội dung của nền hành chính nhà nước (thể chế, cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức…) nhằm xây dựng nền hành chính...

Báo cáo tình hình đời sống và dư luận xã hội của Tổ công đoàn

Báo cáo tình hình đời sống và dư luận xã hội của Tổ công đoàn

- Thực hiện Công văn số 1475/TLĐ ngày 29/9/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội trong CNVCLĐ, Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh triển khai việc thực hiện báo...